Školka v přírodě – Bouda v Obřím dole – 21. – 24. 6. 2021

Na Školku v přírodě jsme se všichni moc těšili. Po dlouhém zákazu z hlediska epidemiologické pandemie, jsme mohli vycestovat do Krkonoš a to k Boudě v Obřím dole. Pobytu jsme se účastnili po dobu čtyř dnů. Děti z Mateřské i Lesní školky dorazily autobusem do Pece pod Sněžkou, kde následovala interaktivní stezka plná aktivit na procvičování paměti, logického uvažování. Pozorovali jsme přírodu, hráli hry a krmili zvířátka. Navštívili jsme mnoho míst – vyjeli jsme lanovou dráhou až na Sněžku, kde jsme si prohlédli kapli a Poštovnu. Zpět na Růžovou horu a turistickou trasou do Herní krajiny Pecka, kde si děti vyzkoušely herní prvky ze dřeva v nadměrných velikostech v podobě zvířat. Děti si protáhly svá těla a musely se orientovat v prostoru. Další den nás čekala Stezka korunami stromů a Janské lázně. Také zde se nacházely interaktivní prvky o okolní přírodě a této stavbě. Děti si poslechly ptačí zpěvy a zakoupily suvenýry. Volné hry u dětí rozvíjí spolupráci, komunikaci, zkoušení a utvrzení v různých rolích, vzájemnou toleranci a respekt, dodržování pravidel apod. Pobyt v přírodě rozvíjí celou osobnost dítěte po všech stránkách. Nesmělo chybět opékání, hry, aktivity a večerní čtení. Poslední den se uklízelo a balilo, proběhlo vyhlášení za statečnost, odvážnost a zdolání nejvyšší hory. Také nechyběla procházka do Modrého údolí a následně cesta zpět k rodičům. „Krásné chvíle v krásném prostředí.“