Zahradní slavnost 29.6.2021 – MŠ

Na konci měsíce června nás tradičně čekala Zahradní slavnost, na kterou jsme se pilně připravovali. Vytvářeli jsme kulisy stromů, hvězdy, studánku i dekorace na kostýmy. Zvolili jsme téma  – Otvírání studánek, ze kterého bylo vytvořené pásmo a to: otvírání klíčem, rozlévání a svěcení vody ze studánky, pohybová říkanka Lesní studánka a taneček s písní Tancovala v lese víla. Děti si to moc užily a mohly tak rodičům a všem ostatním ukázat, co se naučily. Po celkovém vystoupení následovalo rozloučení a pasování předškoláků z obou školek na budoucí školáky první třídy. Děti dostávaly pamětní tričko a knihu, dárečky od svých učitelek ze školek i od paní starostky. 

Přejeme všem mnoho zdaru a štěstí v první třídě!