Den dětí, cyklistika, vodní a lesní hrátky – MŠ – červen 21

Na Den dětí jsme vycestovali vláčkem do Starých Splavů, kde jsme navštívili lanové centrum. Zde si děti mohly vyzkoušet svou obratnost, koordinaci a hrubou motoriku. Následně jsme se vydali Jarmilinou stezkou do Doks k Máchovu jezeru, kde na nás čekala plavba parníkem. Vyprávěli jsme pověsti. Během měsíce jsme nacvičovali pásmo na Zahradní slavnost. Využili jsme pěkného počasí k cyklistice po okolí obce. Děti se přiučily pravidlům silničního provozu, zopakovaly si dopravní značení a signalizaci. Také jsme si společně zaplavali v bazénu a osvěžili letním ovocem i zmrzlinou.