Recitační soutěž

Recitační soutěž proběhla na prvním i druhém stupni – na druhém jako Slavnost slova. Děti přednášely poezii i prózu, zhlédli jsme i dvě divadelní představení.