Recitace, návštěva Městské knihovny a Čtyřlístku v Doksech 22/23

Letošní recitace straších i mladších dětí probíhala v první třídě základní školy. Děti krásně vyslovovaly své verše. Vybavily si říkanky a básně z paměti. Za krásný přednes byly oceněni. K tématu Moje oblíbená pohádková knížka se nám naskytla možnost návštěvy Městské knihovny v Doksech. Děti si mohly prohlížet knihy, časopisy a poslechly si příběh, který vedl k porozumění textu a hledala se v něm hlavní myšlenka. Také nechyběla dílnička, kde si děti vyrobily záložku do knihy. Tuto návštěvu jsme propojili s návštěvou Muzea Čtyřlístku, kde na děti čekala opět dílnička a prohlídka známých pohádkových postav a hrdinů v kresleném příběhu.