Čarodějnický rej a otvírání studánek v MŠ 22/23

Opět jsme s dětmi vyráběli krásnou čarodějnici z klestí. Pozvali jsme lesní školku na čarodějnickou stezku, která se konala na školkové zahradě. Stezka měla několik stanovišť jako skládání lektvarů, řazení obojživelníků, předměty, které potřebuje čarodějnice aj. Také nechyběl čarodějnický poklad a pálení čarodějnice se symbolikou odstranění zlých a špatných vlivů. Při krásném ohni jsme neodolali opékaní vuřtů. Dále ohledně jara a péče o vodu jsme se šli podívat ke studánce, kterou jsme očistili a u ní jsme si společně zatancovali a zazpívali. Děti zajímalo, kde vzniká, vyvěrá voda, proč je studená a průzračná aj.