Vynášení moreny a vítání jara v MŠ 22/23

Paní zimu děti vytvořily z březového klestí a starých látek v tradičním odívání a zdobení. Zimu jsme vynesli ze školky v průvodu za doprovodu zpěvu. Rozloučili jsme se s ní pomocí říkanky a spálili, aby se k nám již opětovně nevracela a mohli jsme tak přivítat krásné slunné jaro. Sázeli jsme jarní květiny do truhličku, navštívili narozené selátka v místním prasečáku a děti zaujala zabíjačka velkého vepře. Děti byly zvídavé a dotazovaly se. Seznamovali jsme se s dalšími jarními květinami a mláďaty. 

Také jsme se věnovali záhonům a prostorám na školkové zahradě. Zkoumali jsme život kompostu. Děti upravily a vyplely záhony, zasázely semínka a rostliny.

Nesměla chybět masopustní sláva, výroba masek a smažení koblížků. Na děti čekal masopustní karneval, který byl provázen různými aktivitami.