Zápis do mateřské školy a do lesní mateřské školy pro školní rok 2021 / 2022

Zápis pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v termínu od 2. května do 16. května 2021 distančním způsobem.

Žádost o přijetí může být doručena:

  • do datové schránky školy (https://chcidatovku.cz)
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně

Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o povinném očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovat z důvodu kontraindikace.Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Lze zvolit také individuální formu plnění.

Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22

  • trvalé bydliště v obci Okna
  • trvalé bydliště ve spádových obcích – Luka, Bezděz, Skalka u Doks, Ždírec
  • povinná předškolní docházka
  • sourozenecký vztah k dítěti, který školu již navštěvuje

Žádosti o přijetí lze stáhnout ZDE.

Mgr. Iveta Myšková
ředitelka ZŠ a MŠ Okna

V Oknech 16. března 2021