Předjaří a jaro

Během měsíce března nás ovlivnila Covidová pandemie, během  které je naše zařízení zavřené, a i tak se snažíme pomocí příspěvků a distanční výuky být dětem nablízku.

Podpořit je a vzdělávat, motivovat. Natáčíme videa pro jazykové chvilky a předmatematické dovednosti, zasíláme soubory na procvičování a odkazy na zajímavé činnosti, pohádky apod. 

V průběhu tohoto měsíce se budeme věnovat předjaří a jaru, končící zimě a sázení semínek, mláďátkům a Velikonocům. Povíme si o charakteristice daného období, zvycích. Jaká mláďátka se rodí, jaké je počasí a příroda kolem nás. Vytvoříme výtvarná díla, naučíme se nové říkanky a písně. Budeme se věnovat rozvoji dětí pomocí technologie

Budeme rádi, když se opět zapojíte do aktivity: Jarní procházky – co kde vidím, cítím, slyším,.. 

Přejeme pevné zdraví Vám všem a těšíme se na setkání, také na zpětnou vazbu od dětí i od Vás.