Zvířátka a ptáčci v zimě

V průběhu měsíce února jsme s společně s dětmi zažili mnoho aktivit, činností a her. Zimní hrátky v lesíku i na školkové zahradě, kde děti bobovaly, stavěly sněhové stavby apod. Také jsme vyzkoušeli bruslení na hasičské nádrži. Připomněli jsme si tradice a zvyky – Masopust. Kdy probíhalo tvoření, pečení, následně nás čekal průvod a hry. Pověděli jsme si o pranostikách a hádanky na dané téma. Děti se účastnily recitační soutěže, které se chopily s nadšením. Proběhla ve třech věkových kategoriích a velmi úspěšně.  Také jsme se vydali do místního lesíka ke krmelci s nadílkou pro lesní zvířátka a vyráběli jsme krmítka s netradičních materiálů. Navštívil nás pan učitel Milan, který nám přiblížil a ukázal nejčastější ptáčky na krmítku a s panem Jenem jsme zatloukali dřevěná krmítka. Děti byly velice odvážné, statečné a vše si chtěly vyzkoušet. Rozvíjeli jsme u nich environmetální výchovu  –  podporu k přírodě, ke zvířátkům.

Také děkujeme Vám rodičům za zapojení do výzev.