Dopravní den v České Lípě

Na začátku školního roku nás čeká dne 18.9. celodenní výlet do České Lípy a to vlakem v 7:58 z Oken na místní Dopravní hřiště. Svačinky i oběd budou mít děti formou balíčku. Dále nás čeká návštěva místního Městského muzea, které se nachází v blízkosti tohoto hřiště. Zde si děti prohlédnou zvěř, horniny aj. Na hřišti děti budou provázet lektoři a policisté z Městské policie a informovat je o tom, jak má být vybavené kolo, jak se chovat a být účastníkem silničního provozu, značky a mnoho dalšího. Čeká je pohádka a praktická ukázka na hřišti, kde si budou moci vyzkoušet různé dopravní prostředky, které jim budou k dispozici. Návrat opět bude vlakem v 15:58. Již nyní se těšíme, co vše si vyzkoušíme :)