MŠ plná výletů, her a přírody kolem nás v květnu a v červnu

Květen a červen byl propletený mnoha nádhernými výlety, poznávaní přírody kolem nás a her. Také nácvik besídky ke Dni matek a na Zahradní slavnost. Navštívil nás pan ornitolog, dále děti měly možnost vidět raky a za pomocí sítek lovit v místní nádrži nedaleko MŠ, co se v ní ukrývá za život. Krásně se děti zapojily do přípravy a úpravy školní zahrady a květinami nám zútulnily vchod školky. Navštívili jsme společně s LŠ ZOO Děčín, kde nás doprovázel při prohlídce i oslík a na děti též čekaly hrátky na místním hřišti. Školní rok jsme zakončili vystoupením pro rodiče a pro budoucí školáky na Zahradní slavnosti, kde děti svým rodičům předávaly spoustu radosti a nových podnětů. Tímto přejeme budoucím školákům mnoho úspěchů a mnoho zážitků a poznatků. A dětem v MŠ ať i v následujícím roce jsou šťastné a mají krásný kamarádský vztah i s novými dětmi, které nás budou navštěvovat a nadále předávají radost, poznatky a zážitky z akcí, které nás budou čekat. Přejeme krásné prožití prázdnin. :) A těšíme se na Vás .