Zahájení školního roku 2018/2019

IMG_4938Do nového školního roku vplujeme v pondělí 3. září 2018. Za účasti paní starostky, nových žáků 1. třídy, rodičů a učitelů, bude nový školní rok slavnostně zahájen na školní zahradě v 8. 15 hodin. Poté bude následovat schůzka pro děti 1. třídy a jejich rodiče s třídní učitelkou Ditou Klimešovou. První školní den nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.