Den matek, Otvírání studánek, Procházka naší obcí – MŠ – květen 21

Již nyní jsme se mohli sejít v plném počtu a společně prožít krásný měsíc. Vytvářeli jsme pro maminky překvapení a přáníčka. Naučili jsme se nové písně a říkanky, zahráli si hry a aktivity k daným tématům. Také jsme se věnovali naší školkové zahradě – úpravě různým povrchům na hmatovém chodníku, pletí a zalévání záhonků, sběru větviček. Vydali jsme se ke studánce, kde jsme si zazpívali a zatancovali. K procvičování orientace v prostoru a čase jsme využili prostředí naší obce, kterou jsme procházeli a navštívili památky a nejstarší budovy, určovali významná místa. Vytvořili jsme si krásný papírový 3D model naší obce. Učili jsme se rozlišit různé stavby, sestavit domy a procvičit jemnou motoriku pomocí stavebnic a přírodnin.