Doprava, Den Země, Čarodějnický rej – MŠ – duben 21

Začátek měsíce probíhal formou online setkání. Během měsíce dubna mohly dle nařízení vlády navštěvovat naší školku děti v posledním roce školní docházky. Předškolní výchova probíhala v plném rozsahu pomocí her a prožitků. Upevňovali jsme si pojmy, rozšiřovali slovní zásobu, rozvíjeli sociální dovednosti a schopnosti. Vyráběli jsme z recyklovaného i netradičního materiálu. Společně jsme věnovali recyklaci a odpadům, také dopravě a pálení čarodějnic. Třídili, přiřazovali, spojovali a hráli jsme si na dopravní prostředky – co pluje, létá, jezdí. Vytvořili jsme si krásnou čarodějnici a zatancovali čarodějnický tanec, uvařili elixíry, plnili záhadné úkoly a hlavolamy či rébusy, hledali poklad. 

Krásnou tečkou bylo uvolnění epidemiologických nařízení a možnosti docházky všech dětí. Hurá!