Kulturní zážitky v MŠ 22/23

Během celého školního roku se společně s lesní školkou tradičně a pravidelně vypravujeme za kulturním zážitkem, a to do Kina Máj v Doksech, kde nás čeká pásmo nejznámějších pohádek či modernější a novodobá pohádka. Také si zveme různá divadelní představení – loutkové, herecké i smíšené. V průběhu představení jsou děti vtaženy do děje, formou dotazů, her, či kontaktem s loutkou. S každého vystoupení si vezmeme krásné ponaučení.