Školka v přírodě – Sloup v Čechách 22/23

Letošní Školka v přírodě se uskutečnila v květnu kousek od nás. Cesta byla vlakem a autobusem. Zvoleným místem bylo RS Oáza ve Sloupu v Čechách. Krásné prostředí, milé lidi i obsluha, dostatek herních prvků a míst v okolí, co navštívit a kam se projít. Děti byly ubytované v chatkách a odloučení od rodičů zvládaly na výbornou. Slunné dny jsme osvěžili a zvlažili zmrzlinou. Navštívili jsme Skalní hrad, Cikánské jeskyně, Skalní divadlo, místní koupaliště, kozí minizoo. Pro děti byly připraveny aktivity i v areálu zařízení. Opékali jsme vuřty a zakončení pobytu bylo bálem. Vše uteklo jako voda a návrat se neúprosně…

Číst více…

Dopravní hřiště a cyklistika v MŠ 22/23

Během dubna a května nás čekali další krásné akce. Jeli jsme se povívat na Dopravní hřiště v České Lípě. Zde nám zapůjčili kola a odražedla. Přilby měly děti vlastní. Děti se blíže seznámily s pravidly silničního provozu, značení  –  vodorovné i svislé, pravidla jízda zprava, jízda na kruhovém objezdu a jak se zachovat, když projíždí vlak. Co udělat, když se blížím do křižovatky a je zde červená. Naučily se řešit různé situace.  Před samostatnou projížďkou se děti seznámily s výbavou kol, ochrannými  prvky na kolo i na cyklistovi, povinnou výbavou, značením. Při projížďce po obci jsme trénovali rozjezdy a zastavení,…

Číst více…

Kulturní zážitky v MŠ 22/23

Během celého školního roku se společně s lesní školkou tradičně a pravidelně vypravujeme za kulturním zážitkem, a to do Kina Máj v Doksech, kde nás čeká pásmo nejznámějších pohádek či modernější a novodobá pohádka. Také si zveme různá divadelní představení – loutkové, herecké i smíšené. V průběhu představení jsou děti vtaženy do děje, formou dotazů, her, či kontaktem s loutkou. S každého vystoupení si vezmeme krásné ponaučení. 

Číst více…

Čarodějnický rej a otvírání studánek v MŠ 22/23

Opět jsme s dětmi vyráběli krásnou čarodějnici z klestí. Pozvali jsme lesní školku na čarodějnickou stezku, která se konala na školkové zahradě. Stezka měla několik stanovišť jako skládání lektvarů, řazení obojživelníků, předměty, které potřebuje čarodějnice aj. Také nechyběl čarodějnický poklad a pálení čarodějnice se symbolikou odstranění zlých a špatných vlivů. Při krásném ohni jsme neodolali opékaní vuřtů. Dále ohledně jara a péče o vodu jsme se šli podívat ke studánce, kterou jsme očistili a u ní jsme si společně zatancovali a zazpívali. Děti zajímalo, kde vzniká, vyvěrá voda, proč je studená a průzračná aj. 

Číst více…

Recitace, návštěva Městské knihovny a Čtyřlístku v Doksech 22/23

Letošní recitace straších i mladších dětí probíhala v první třídě základní školy. Děti krásně vyslovovaly své verše. Vybavily si říkanky a básně z paměti. Za krásný přednes byly oceněni. K tématu Moje oblíbená pohádková knížka se nám naskytla možnost návštěvy Městské knihovny v Doksech. Děti si mohly prohlížet knihy, časopisy a poslechly si příběh, který vedl k porozumění textu a hledala se v něm hlavní myšlenka. Také nechyběla dílnička, kde si děti vyrobily záložku do knihy. Tuto návštěvu jsme propojili s návštěvou Muzea Čtyřlístku, kde na děti čekala opět dílnička a prohlídka známých pohádkových postav a hrdinů v kresleném příběhu. …

Číst více…

Vynášení moreny a vítání jara v MŠ 22/23

Paní zimu děti vytvořily z březového klestí a starých látek v tradičním odívání a zdobení. Zimu jsme vynesli ze školky v průvodu za doprovodu zpěvu. Rozloučili jsme se s ní pomocí říkanky a spálili, aby se k nám již opětovně nevracela a mohli jsme tak přivítat krásné slunné jaro. Sázeli jsme jarní květiny do truhličku, navštívili narozené selátka v místním prasečáku a děti zaujala zabíjačka velkého vepře. Děti byly zvídavé a dotazovaly se. Seznamovali jsme se s dalšími jarními květinami a mláďaty.  Také jsme se věnovali záhonům a prostorám na školkové zahradě. Zkoumali jsme život kompostu. Děti upravily a vyplely…

Číst více…

Dům přírody 22/23

Jednoho krásného zimního dne jsme vyrazili navštívit Dům přírody v Dolánkách u Turnova. Na děti zde čekala stálá expozice a aktivity na téma zvířátka v lese, dary země, obojživelníci žijící v chráněném území a rostliny v okolí aj. –  skládání obrázků drahokamů a minerálů, květin. Vše bylo propojeno formou her a pohybových aktivit. Děti pomáhaly drakovi hledat a plnit aktivity, aby ho vysvobodily zpět do pohádkové země. Poznávaly pohádky a písně, které se v této oblasti natáčely.  Byla to krásná a příjemná návštěva plná zajímavých informací, aktivit a předmětů.

Číst více…

Zimní radovánky v MŠ 22/23

Po vánoční nadílce, nás čekalo novoroční opékání pod převisem. Děti prošly lesní stezku s aktivitami a následně hrály hry s přírodninami i přetahovanou. Sněhovou nadílku děti krásně využívají ke svým hrám na zahradě i při procházce. Bobují, sáňkují, staví obydlí i hradby, sněhuláky a nechybí koulovaná. Během procházky jsme narazili na krásné ledové království, kde děti předvedly úžasné zimní vystoupení.   

Číst více…