Vstávej semínko, Velikonoce v MŠ – březen 21

Tento měsíc nám utekl jako voda. Plni sil jsme všichni překonali náročné období ohledně  uzavření školního zařízení vládou a vyzkoušeli jsme si setkání přes technologie z domova, tzv. distanční výuku a online setkání dětí a pedagogů přes Google meet i elektronickou poštu. Setkání se zdařila a moc nás těšilo, že se touto formou můžeme vidět a popovídat si. Věnovali jsme se činnostem k Jaru a jeho znakům, Velikonocům a mláďátkům. Přes tyto netradiční setkání jsme si společně protáhli tělíčka, vytvořili díla, rozvíjeli předmatematické a jazykové dovednosti i grafomotoriku. Také děti ukázaly, co vytváří doma, jak si užívají společné chvíle s rodinou. Každý z nás se hodně nového přiučil a rozvíjel své schopnosti. Jak se říká: „Člověk se učí celý život.“