Zámek Horní Libchava 22/23

Na Zámek Horní Libchava nás pozvala místní školička, která má své sídlo a zázemí přímo v zámeckém areálu, zde využívají i bývalý lesopark, kde vytvořily krásnou stezku lesních zvířat. 

Děti se hned zapojily do dění, prohlédly si prostory i zámek. Prováděla nás paní komorná – což je jedna z vyučujících. Prostředí zámku i jeho blízké okolí je netradičně pojat. Majitel zdejšího zámku často cestuje a nakupuje mnoho suvenýrů a velikých předmětů, které jsou právě součástí výzdoby či vybavení zámku. Děti si výlet užily.

U nás v MŠ byl pro děti připraven indiánský den, během kterého si mohly děti vytvořit tričko, korále, hudební nástroj, ulovit bizona, najít orlí pera, zatancovat si šamanský tanec apod. Některé děti si zvolily i svá indiánské jména a bojovná malování na obličej.

I po této akci nás čekal nácvik na Zahradní slavnost. Naše téma se nese v tanečním duchu. Jste srdečně zváni!