Logoprevence a práce s mikroskopem v MŠ 22/23

V průběhu školního roku jsme se i více zaměřili na Logoprevenci v MŠ, průpravná cvičení dechová, artikulační, oromotorická, které byla propojená s jemnou i hrubou motorikou, vizuomotorikou a prostorovou orientací. Při dechovém cvičení děti nacvičovaly správný výdechový proud, výdrž, sání, samotný výdech, regulace dechu, síla proudu, měkké patro, postavení a umístění jazyka a čelistí aj. Využívaly se různé pomůcky, materiály, hry a aktivity. Děti se nadšeně zapojovaly do všech aktivit. 

Během vzdělávacích činností v MŠ nás navštívil i pan učitel Bárta ze základní školy, který si pro děti připravil pozorování mikroskopem. Děti se seznámily s nastavením, manipulací a obsluhou.