Zahradní slavnost

Na zahradní slavnosti svoje představení předvedla školka, lesní školka a škola. Proběhlo tradiční pasování na školáky, na čtenáře, dražba obrázku. Rozloučili jsme se s páťáky.