Výlet do Prahy

Na závěr školního roku jsme podnikli třídní výlety. Druhá a čtvrtá třída jely do Prahy. Druháčci si prohlédli zoologickou zahradu, čtvrťáci a páťáci navštívili Pražský hrad a historické centrum města. Spolu se sešli na plavbě po Vltavě.