Za jeden provaz II

Luboš s Milanem přijeli na pokračování programu zaměřeného na klima třídy, pravidla chování a mezilidské vztahy.