Volfartický Vlastík

K výročí sto let od vzniku Československa uspořádala škola ve Volfarticích vlastivědnou soutěž pro malotřídky. Od nás se zúčastnili žáci, kteří nejlépe dopadli ve školním kole. Ve Volfarticích jsme se bohužel neumístili, zažili jsme však krásné vlastivědné dopoledne. Sami si můžete otestovat své znalosti – zkuste přiřadit předměty k osobnostem našich dějin. Největším Čechem v dějinách byl dětmi zvolen Karel IV.