Září v lesní školce Kolepa

V září jsme se znovu sešli v naší školce. Přivítali jsme nové kamarády a společně jsme si vytvořili „kamarádskou úmluvu“ aneb „ruce na to, že jsme kamarádi“ :). Společně s jsme se vydali na naší první výpravu pod převis, kde jsme si opékali buřtíky. Také jsme tvořili na téma „můj, domov, moje rodina“. Účastnili jsme se Lesní mini-olympiády v Prysku a do školy jsme si přivezli krásnou knihu a spoustu zážitků. Na návštěvu do školky zavítala i návštěva z říše zvířat :) ježek a ještěrka, které jsme se zájmem sledovali. V našem lesíku jsme si vyrobili pirátskou loď a namalovali si i pirátskou vlajku :)