Vernisáž výstavy

Čtrnáctého února proběhla vernisáž výstavy Naše obec – naše pověst. Jde o již třetí ročník výtvarné soutěže malotřídních  škol českolipského a novoborského regionu organizované naší školou. Výstupem soutěže je společný kalendář sestavený z výherních prací žáků jednotlivých škol. Těch se letos zúčastnilo šestnáct.
Jak naznačuje název letošního ročníku, žáci měli za úkol výtvarně ztvárnit pověst týkající se jejich obce. Některé školy – a to je případ i té naší – si musely pověst nejdříve vymyslet a napsat, protože žádnou existující nenašly.
Obrázky vybírala odborná komise složená z paní Pleskačové, pana Rébla a Lucie Křivánkové.
Vernisáž se konala v dokském kinu Máj. Byla zahájena vystoupením dětí z okenské školy a zakončena promítáním filmu Odvážná Vaiana. Občerstvení připravila školní jídelna a Věra Horčík.
Letošní ročník byl organizován ve spolupráci a za finanční podpory LAG Podralsko.