Škola v přírodě pod hradem Pecka

V historii okenské školy se jedná o největší výpravu. Sto dětí vyrazilo vlakem do areálu pod hradem Pecka. Tři přestupy (místo dvou), dva dopravci a pět kilometrů pěšky k chatičkám. I kvůli počtu dětí mají třídy různé programy. První a druhá třída se celý týden věnují tématu Matky Přírody (v pondělí začaly vodou), třetí má celotýdenní hru s názvem Černá díra, čtvrtá sbírá bobříky, pátá zase bizony. Vyšší ročníky vyrazily s kladívky do pět kilometrů vzdáleného lomu seznámit se s melafyrem a v něm krystalizujícími nerosty. Zbyl čas i na návštěvu koupaliště, fotbal a další hry.

I druhý den naší výpravy jsme se rozdělili do skupin podle tříd. Děti z první a druhé třídy z hlíny z potoka tvořily duchy země, hledaly kus skály s výhledem a nakonec vyhrabaly dárek od ducha země – mluvící moudrý kámen. Do večerky na ně bude vlídně hovořit. Třeťáci a třeťačky navštívili hrad Pecka, vytvořili si bahenní lázně v potoce Javorka, cvičili se v lukostřelbě a hráli týmové hry. Pátá třída podnikla výpravu do Nové Paky a navštívila muzeum klenotnictví i lesopark. Čtvrťáci se přidali k druhému stupni a společně podnikli šestnáctikilometrovou výpravu na vyhlídku Zvičina. Největším zážitkem kromě určování různých rostlin nebo hornin bylo otevření zavřené hospody v cíli naší cesty. Bylo opravdu vedro a občerstvení přišlo vhod. Před večer se ještě většina tříd setkala na nedalekém koupališti.

Středeční bouřky se nám vyhnuly, a tak jsme mohly pokračovat v dalších činnostech bez omezení. Děti z první a druhé třídy plnily čtyři úkoly od ducha větru, mimo jiné vyrobily korouhev a soupěřily v síle větru ze čtyř světových stran. Třetí a pátá třída byla na Krkonošské vyhlídce, v kempu pak děti cvičily střelbu z luku a vyráběly kosmickou loď. Čtvrťáci a čtvrťačky pokračovali v lovech bobříků. Obzvlášť ten mlčení jim dal dost zabrat. Průběžně se jednotlivé třídy střídají na hradě Pecka a také se setkávají na nedalekém koupališti. Pokračuje sběr přírodnin, ať už nerostů nebo vodních živočichů. Ve čtvrtek dopoledne osmáci a deváťáci připravili zdravotnickou stezku pro čtvrťáky a sedmáci se utkali v přehazované s Rožďalovicemi.

Další dny jsme stihli koupání v rybníku i na koupališti a několikrát jsme navštívili hrad Pecka. První a druhá třída ctily ducha ohně. Začaly kresbou uhlem, hledaly zuhelnatělá srdce, skládaly vzkaz a vše ukončily u skutečného ohně. Čtvrťáci a čtvrťačky finišovali s výrobou „bobřích“ triček. Třetí a pátá třída lezly na vyhlídku Kazabrud. Vyšší ročníky připravily pro ostatní noční stezku odvahy s krásným příběhem. Ti nejmenší psali na balónky, na co se těší domů.