Sklárna Ajeto a Sklářské muzeum v Novém Boru 26.1.2022

V novém roce se těšíme na návštěvu Sklárny Ajeto a Sklářského muzea v Novém Boru. Čeká nás tedy celodenní výlet. Prohlédneme si sklářskou huť v Lindavě z blízka na vlastní oči. Můžeme tak pozorovat jak se sklářská hmota mění v rukou sklářských mistru na úžasné výrobky a poznat tak „křehkou krásu a dlouholetou tradici v našem kraji“. Budeme mít možnost vyzkoušet si práci s píšťalou a vyfouknout si vlastní výrobek, nebo si nějaký zakoupit. Prohlédneme si kmenárnu, formárnu, brusírnu i huť. Občerstvíme se v krčmě a následně se potěšíme prohlídkou a pohádkou ve Sklářském muzeu v Novém Boru, kde pro děti bude připravená dílnička v prostředí galerie a mezi mnoha vzácnými výrobky. Zde též bude možnost zakoupit nějakou drobnost pro potěšení srdce blízké osoby. Odjezd bude autobusem v 9:00 hod od hasičárny v Oknech a návrat je stanoven na 15:00 hod. Dopolední svačinku budeme mít v MŠ /LŠ. S sebou děti dostanou obědový balíček ze školní jídelny. 

Hurá, hurá, výlet za křehkou krásou nás čeká. :) Doufáme, že bude i příznivá situace k uskutečnění tohoto výletu. Mít tak možnost obohatit a získat tak nové zkušenosti, praktické dovednosti a seznámit se s řemeslem, které nám tu pomalu zaniká.