Rodilý mluvčí

Každý měsíc bude tento školní rok přicházet na týden do školy rodilý mluvčí a učit nás anglicky. Bude přítomen na hodinách angličtiny, asistovat v ostatních hodinách a i ve školní družině. Zatím byl u nás v září David z Kanady a v říjnu Ben z USA. Projekt je financován z programu Evropské unie a Ministerstva školství.