Recitační soutěž v Prysku

V úterý 14. 2. 2023 se čtyři žáci a žákyně z prvního stupně ZŠ Okna zúčastnili oblastní recitační soutěže v Prysku.
Naši se nezalekli již zkušených recitátorů z řad jiných málotřídních škol a vystoupili nebojácně před porotu.
Všichni naši recitátoři a recitátorky předvedli své umění skvěle. Adélce Smrkovské se podařilo získat 2. místo ve 2. kategorii (druhých a třetích ročníků).