Prosinec a adventní čas na Kolepě

Prosinec nám bohužel tolik očekávaný sníh nepřinesl, my jsme ale nelenili a vyráželi každý den na naše oblíbená místa v blízkém i vzdálenějším okolí naší školky. Při vycházkách jsme nezapomínali na naše zvířecí kamarády v lese a nosili jim do krmelce nejrůznější dobroty v podobě mrkve, jablek, kaštanů a žaludů. Ve školce nás navštívili Mikuláš, anděl i čert a za básničku nám nadělili spoustu dobrot. Adventním časem nás provázela oblíbená kniha „Čekání na Vánoce“, ze které jsme si četli příběhy Lucky a její rodiny. Každý týden tohoto krásného období jsme si zapálili svíčku na našem adventním věnci a učili se koledy na Vánoční koncert v kostele. Společně jsme si upekli perníčky, které jsme si ozdobili s rodiči na „Adventní spirále“, kde nás navštívil i anděl, který nás dovedl spirálou z jehličí k vánočnímu světélku. Také jsme se vypravili do Centra textilního tisku v České Lípě, kde pro nás byl připravený adventní program. Pokračovali jsme v tréningu bruslení na zimním stadionu v České Lípě. Povídali jsme si o Sv. Barboře i Sv. Lucii a vyrobili jsme si vlastní adventní kalendář, aby jsme věděli, kolik času ještě zbývá do vánoc. Blížil se Vánoční jarmark a tak jsme vyráběli výrobky, které jsme na trhu prodávali. Rádi jsme přijali pozvání do kostela v Oknech, kde jsme se dozvěděli, jak to bylo s Ježíškem, která zvířátka ho v Betlémě navštívila a za doprovodu varhan jsme si zazpívali koledy. S tatínky dětí ze školy i školky jsme vyráběli hnízdící budky, řezali a zatloukali hřebíky. Poslední den před Vánocemi jsme si ve školce ozdobili stromeček, poobědvali sváteční oběd a čekali na zazvonění zvonečku, který nám ohlásil Ježíškovu nadílku, ze které měly všechny děti radost. Nakonec jsme si společně s dětmi ze školy i tradiční třídy zazpívali v kostele na Vánočním koncertě.