Projektový den

Vypnutí elektrického proudu bylo dobrou záminkou k uspořádání dalšího projektového dne. První třída prožívala hráškový den, druhá se věnovala času a Dni matek, ve třetí třídě si studentka Štěpánka připravila Den vody, čtvrtá třída tvořila v lese, pátá měla vlastivědnou bojovku a druhý stupeň se učil vařit bez elektřiny v terénu.