Podzimní slavnost

Podzimní slavnost byla letos nejen oslavou úrody, ale také oslavou výročí 100 let od založení naší republiky. Den jsme začali zhlédnutím představení, která si pro tuto příležitost připravily děti z obou školek a jednotlivých tříd školy. Potom následovalo společné vaření. Vařilo se ve smíšených skupinkách pod vedením učitelek. Každá skupinka měla za úkol připravit pokrm ze suroviny, kterou si vylosovala: ořechy, dýně, jablka, hrušky,  červená řepa, zelí, brambory, kukuřice. Ve venkovní učebně jsme pak společně hodovali. V jednu hodinu se od školy vydal průvod vedený hudební skupinou Řemdih. Za zvuku středověkých hudebních nástrojů došel až na hřiště, u kterého se slavnostně vysadila lípa. Na závěr slavnosti jsme si pod širým nebem vyslechli koncert skupiny Řemdih a někteří si i zatancovali.