Otvírání studánek

Vyrazili jsme ke studánce v lese u cesty na Ždírec, abychom ji vyčistili a probudili k životu. Na cestu se vydaly děti ze školy, mateřské školky a lesní školky. Společně studánku zbavily bahna, listí, náletů, mechu a odpadků. Pak mohly přijít víly a symbolicky pramen otevřít.