Exkurze do lesa

Pod vedením pana Ing. Válka z Městských lesů Doksy jsme strávili zajímavé dopoledne v lese. Dozvěděli jsme se, jak se v lese hospodaří, jak se mapuje a měří lesní porost. Viděli jsme a vyzkoušeli si, jak se nové stromky sázejí, jak se kácejí, jak se dřevo dostává z lesa, jak se sbírají semena pro novou sadbu a mnoho dalších věcí.