Listopadové hemžení v lesní školce

Svatý Martin na koni, jako první zazvoní nám u dveří a připomíná, že s ním přicházívá zima…těmito slovy začíná krásná píseň o svatém Martinovi. A svatým Martinem pro nás začíná krásné předvánoční období :). Na svátek svatého Martina jsme si vyrobili koníčky a lucernu na večerní průvod. V lese jsme sledovali, jak se zvířata připravují na zimu a sami jsme si zahráli na veverky a vyzkoušeli si nastřádat zásoby na zimu. Zvířátkům jsme přinesli do krmelce něco dobrého na zub. Vyráběli jsme ozdoby z přírodnin na stromeček na náměstí v Doksech. Pouštěli jsme draka a upekli jsme si brambory v ohništi. V listopadu nám také začala školička bruslení na zimním stadionu v České Lípě a pohybové aktivity v tělocvičně. U betlému jsme si zazpívali koledy a do zimního kabátku jsme oblékli i autobusovou zastávku v Oknech :).