Listopad v MŠ

Pouštění draků

„Hurá letí!“ ozývalo se na cestě k Tachovu. Koncem listopadu jsme s dětmi testovaly naše draky. Vybraly jsme si opravdu větrný den a draci létaly hodně vysoko. :)

Pečení dalamánků

Jaké je to být pekařem si děti mohly vyzkoušet během našeho společného pečení dalamánků. Děti se samy a s chutí zapojovaly do přípravy těsta a jeho následného zpracování.

Návštěva kina a muzea Čtyřlístek

V listopadu jsme navštívili v Doksech tamní kino a zhlédli film Píseň moře, který se nám moc líbil. Cesta za kulturou tímto neskončila, protože následovala návštěva Muzea Čtyřlístek, kde dětem byly promítnuty tři pohádky s jejich kamarády Piňďou, Mišpulínem, Fifinkou a Bobíkem. Dobrodružná byla pro děti i cesta vlakem. Výlet jsme si všichni moc užili. :)