Lesní školka při MŠ a ZŠ Okna vstupuje do druhého roku své činnosti

MŠ a ZŠ Okna již druhým rokem provozuje kromě tradiční mateřské školy také lesní školku. Její zázemí je nyní tvořeno dvěma maringotkami propojenými prostornou předsíní. Na sklonku měsíce září přibylo ještě týpí. Toto důmyslné indiánské obydlí bylo slavnostně vztyčeno v rámci druhého ročníku Lesního festiválku, který probíhal na školní zahradě v sobotu 26. září. Lesní školka má totiž ve svém programu tematický okruh nazvaný Indiánská stezka. Velkým vzorem je tzv. Liga lesní moudrosti, sdružení podporující zájem o rozvoj ctností a dovedností přírodních národů. Přínosný je pro nás postoj indiánů k přírodě, především heslo – „Ber si jen tolik, kolik skutečně potřebuješ.“ Děti tak budou mimo jiné plnit „Ligu lesních skřítků“, která je založena na sbírání korálků a jejich proměně v indiánskou čelenku.

Mezi další programová témata lesní školky patří okruh nazvaný Člověk a Země zaměřený především na kulturní a historické dědictví. Velmi inspirující je v této oblasti program tradiční mateřské školky v Oknech, který je založen na poznávání řemesel. Děti se seznamují s řemesly zdejšího regionu a skutečně si celý proces projdou od počátku až ke vzniku konečného výrobku. Během roku tak nahlédnou např. do tajů tkalcovství, rybářství, sklářství, košíkářství a dalších řemesel. Důležitá je především jejich osobní účast na samotném procesu.

Tradiční MŠ se tak s lesní MŠ v některých oblastech programově setkává, čemuž slouží i některé společné akce. 30. září se děti z obou školek setkaly na pouti za jedním z rytířů knížete Václava, patrona české země. Před cestou se posilnily vlastnoručně upečeným chlebem tradiční mateřské školky a společně „osvobodily“ rytíře, aby se mohl vrátit k ostatním druhům do hory Blaník…