Leden v mateřské škole

Také v lednu jsme se připravovali na mnohé akce. Začátkem ledna na děti čekalo tříkrálové překvapení v podobě pohádky „Ledové království 2“, která se promítala v kině Máj v Doksech. Odpoledne se mohly děti za doprovodu písní zúčastnit tříkrálového průvodu, který organizovala ZŠ. Další akcí byly keramické dílny v DDM Libertin, kde děti vyráběly sovičky. Společně jsme strávili velmi pěkné tvůrčí dopoledne. I když nám leden nepřinesl sníh, přesto jsme se jej snažili užít, alespoň prostřednictvím her, říkadel, písní a kresby. V závěru měsíce k nám zavítali rodiče, pro které jsme uspořádali novoroční setkání u příležitosti nástupu nové paní učitelky Lucie Ďuriančikové. Vystoupení dětí nás přeneslo zpět do období adventu, a všichni jsme tak zavzpomínali na pěkné chvíle Vánoc.