Konec října v Kruhu

Děti z lesní školky rády přijaly již podruhé pozvání paní Kašparcové a navštívily farmu
v Kruhu. Uvítací delegaci tvořili v první řadě fenka Cinda a štěně Brit. Oba se tvářili jako skvělí a velmi potěšení hostitelé. Vzápětí jsme se mohli seznámit s kůzlaty a kozou Jasněnkou. Některým dětem se dokonce podařilo odhalit taje dojení tohoto společenského zvířete.

Většina z nás se ale nejvíce těšila na setkání s koníky (i když zemědělské stroje a v blízkosti bafající traktor vytvářely určitou konkurenci). Nejdříve jsme za nimi vyrazili na pastviny. Zvědavá hříbata do nás „žďuchala“ nozdrami a nejspíš by si s námi hned dala závod
v běhu. Bylo nám jasné, kdo by byl vítěz, proto jsme se důstojně odebrali na svačinu. Po cestě jsme ještě nahlédli do králičích kotců a pochovali si malé králíčky. Ze slepičího výběhu nás přitom pozorovala kočka, která si nejspíš v duchu říkala: „Co na těch králících mají?“ Poté následoval onen toužebně očekávaný okamžik – možnost rozhlédnout se po světě ze hřbetu koně! Mnozí tak učinili dvakrát, a kdyby nebylo studeného větru, někteří
z nás by seděli na trpělivé Delisse ještě dnes.

Děkujeme paní Kašparcové za skvělý den a těšíme se na opakování!