Inzerát

Základní škola a mateřská škola Okna, okres Česká Lípa

přijme kvalifikované pracovníky na tyto pozice :

UČITEL/KA ZŠ, 1. stupeň ZŠ

výuka předmětů : výtvarná výchova, pracovní činnosti

úvazek 0, 5.

VYCHOVATEL/KA ŠD

úvazek 0, 48.

Předpoklady podle z. č. 563/2004 Sb.

Termín nástupu dohodou.