Co děti z MŠ zažily v březnu

V březnu byly děti častěji navštěvovány a spojovány s dětmi s lesní školky, kde nás čekalo spoustu zajímavostí a poznávání nových zážitků, jak při akcích, tak v přírodě kolem nás. Ledové hrátky, jako je proměna vody, sněžné hrátky (tvoření andělíčků, stop, cestiček, koulování, bobování, stavění sněhuláků apod.). Čekala je návštěva keramiky v Jestřebí, kde si to děti velice užily a krásně tvořily s hlínou překrásné výrobky za pomocí různých pomůcek. V týdnu na téma Povolání, co dělá maminka či tatínek si též zahrály na pekaře (tyčinky, šátečky, závin), hledaly a povídaly si co kdo dělá a podle čeho se pozná daná činnost. Též se seznámily s novými členy v MŠ. Dále se proměnily v zahradníky a pěstitele (různá semínka, sázení narcisek i osení) a jak pečovat o zahrádku. Navštívily obecní i školní knihovnu, kde viděly jak se jednotlivé knihy řadí, kde se nacházejí i dětské knihy, jak si knihu vypůjčit apod. Předškoláci navštívily plavecký areál v České Lípě při dalších lekcích, kde měly možnost již navštívit jiné oddělení a druhů bazénků. Během měsíce nás ve školce navštívily lektorky z Geoparku a děti se tak dozvěděly o vodě a mlze, jak koluje a jak se tvoří, kam se kapky vody schovávají, i samy pak na konci programu hledaly poklad. Dále si poslechly a procvičily tělíčka, zahrály na hudební nástroje při muzicírování na téma Ptačí slet, kde poznávaly jednotlivé ptáčky i podle zvuků. Byly odhánět zimu a přivítaly jaro při tvoření a pálení Moreny. Tyto a další akce, které se konaly děti velice a srdečně, s nadšením rády prožívaly a tvořily a již nyní se těší, co je čeká v následujícím měsíci.