Astronomická a geologická soutěž

Během ledna se uskutečnily dvě přírodovědné soutěže. Nejprve školní kolo Astronomické olympiády, ze kterého 16 žáků a žákyň ve dvou kategoriích postoupilo do kola krajského. Soutěž je motivační, smí se v časovém limitu využívat literatura či internet. Ve starší kategorii, pro osmou a devátou třídu, si nejlépe vedli Ondřej Dědek a Tereza Drahotová, kteří shodně vyřešili 44 procent úloh. V kategorii mladší, pro šestou a sedmou třídu, byla nejlepší Klára Koštejnová s úspěšností 76 procent, ta by se i v rámci republiky dostala mezi dvacet procent nejlepších řešitelů. V okresním kole geologické olympiády byla vyhlášena jen první tři místa a mezi nimi naši reprezentanti nejsou. Víme jen, že nejvíce bodů získali Jakub Kokrda z deváté třídy a Dominik Opletal z osmé.