25.1. Dům přírody v Dolánkách u Turnova

25.1.2023 nás čeká celodenní výlet do Domu přírody v Dolánkách u TurnovaVýlet se uskuteční ve spolupráci MŠ, LŠ Okna a MŠ Jestřebí. Vzdělávací program: Z pohádky do ráje (vnitřní prostory budovy). 

Cíl programu: seznámit děti s bohatstvím, které Český ráj nabízí. Probudit potřebu
dívat se kolem sebe a aktivně poznávat své okolí. Vzbudit zájem o další výlety v této
oblasti s již aktivním vědomým pozorováním.
Prostřednictvím pohádek, které se v Českém ráji natočily se seznamujeme s tématy
historické stavby, skalní města, louky a orchideje, řeč zvířat, lesy, sopečná činnost,
drahé kameny. Každé téma je hravou formou procvičeno a na závěr ukotveno přes
postavu draka.
 

Sraz v MŠ. Sraz v MŠ do 7:30. Odjezd autobusem z Oken v 7:45, odjezd z Dolánek a předběžný návrat mezi 15 – 15:30. Při cestě zpět a nástupu do autobusu bude čas upřesněn. Cena za dopravu a program je 300 Kč.  Děti potřebují s sebou batůžek s pitím, kapesníky, vhodné oblečení a obuv, přezůvky. Ze školní jídelny děti dostanou stravovací balíček.  

Již se těšíme na nové zážitky.