Adventní a vánoční čas v MŠ 22/23

A zase po roce, blíží se Vánoce. Toto adventní a vánoční období jsme si zpříjemnili Svatomartinskou stezkou s aktivitami a překvapením, také přípravou a pečením Svatomartinských rohlíčků. Děti si vyzkoušely různé tradice a zvyky, které se v průběhu tohoto období dodržují jako Třesení jabloní, také,  kdo to je a co se dělá a proč, na sv. Barboru a Mikuláše, sv. Lucii. Vyráběli jsme ozdoby na stromečky, které jsme zdobili v Doksech a Oknech. Děti otvíraly Adventní kalendář, kde se ukrýval zvyk či tradice na daný den a překvapení. Zpívali jsme písně, poslouchali jsme nové vánoční příběhy. Děti si vyzkoušely výrobu z netradičního materiálu, a to drátkování – ozdoby, svícny, stavět Betlém, krájet jablíčka, práci s přírodninami, vytvořit si vlastní skořápkové lodičky, adventní věnce apod. Děti nové aktivity velice bavily a hned se zapojovaly do dalších aktivit. Tradičně nás navštívil sv. Mikuláš s anděli a čertíky. Děti si pro ně připravily krásné pásmo písní a říkanek. Radost byla všude kolem nás.