Zdravověda s Michalem

Školení o zdravovědě nám udělil Michal, který působí jako profesionální záchranář. Děti si vyzkoušely poskytnutí první pomoci při zástavě srdce, seznámily se s pomůckami používanými při záchranných akcích, vyslechly mnohé zkušenosti a zážitky z praxe. S velkou radostí si pak pořídily nejrůznější „zranění“ ze speciálního těsta a obarvené vody.