Září v mateřské škole

Celým měsícem září nás provázela dobrá nálada a slunečné počasí. Do mateřské školy nastoupili noví kamarádi, kterým jsme se snažili zpříjemnit pobyt přípravou různých aktivit, ať už v prostorách školky, na zahradě, či vycházkou do přírody, a tím jim pomoct lépe zvládat odloučení od rodiny. Hned v druhém týdnu jsme se vydali za poznáním do České Lípy na „Zahrádkářskou výstavu“, kde děti prostřednictvím pohádek získávaly poznatky o úrodě z našich zahrádek a polí. Koncem měsíce jsme uspořádali společně s lesní školkou výstup na hrad Bezděz, kterého se děti velmi dobře zhostily. Cestou jsme obdivovali krásy našeho kraje, sbírali přírodniny, pozorovali živočichy. Při prohlídce hradu jsme se na chvíli ocitli v pohádce a vyzkoušeli si posezení na trůně. Děti rády pobývají na školní zahradě, která vybízí nejen k pohybovým aktivitám, ale i k tvůrčím činnostem. Naše květinová zahrádka nás inspirovala při tvoření nástěnných dekorací, které teď zdobí interiér školky. Těšíme se na další měsíc a nové společné zážitky.