Září v lesní školce a výlet k Březinské studánce

Září – počátek školního roku
I když se školky první školní den úplně netýká, přesto dochází k určitým změnám. Především k nám přicházejí noví kamarádi. Během prvních zářijových dnů jsme na Kolepě přivítali Štěpána Kučeru, Antonína Korna a Honzíka Šťastného. Mezi holčičkami se objevila naše staronová členka lesní školky Anežka Vysušilová a doprovází ji malá sestřička Bětka.
Když něco nového začíná, většinou se objeví i novinky v programu. Letos jsme zahájili turistickou akci Šlápoty, která nás bude provázet celý školní rok. Zatím jsme vybarvili a do školkových deníků nalepili první dětskou šlápotu z výletu na Březinskou studánku.
Byl to takový začarovaný cíl. V květnu tady nestavěl vlak, v červenci pršelo, jen se lilo a k tomu se přidala zima. V září, na třetí pokus, jsme skutečně vystoupili na zastávce Bělá pod Bezdězem – město, kolem níž se rozkládá hluboký les. Čekal nás tu Kolepáček Tom a tatínek Tomáš.
Společně jsme našli studánku a v její blízkosti i důležité ohniště. Tady si děti pod vedením tatínka Tomáše vyzkoušely, jak udělat třísky na zátop, a dokonce mohly řezat dříví malou pilkou! Když si oheň samy připravily, nastala chvíle pro opékání buřtů.
Okolí studánky vyzývá k mnoha hrám. Je tu krásný trouchnivějící dutý strom,  úžasný domeček. Kdysi tu býval i rybníček. Na jeho bývalém dně se nádherně klouže a báječně se do něj zapichují větve! Jen ta skomírající studánka ukazuje, že vody v přírodě není skutečně nazbyt. Čas je tu jistě očarovaný, protože všechny možné hry nebyly vůbec dohrány a my jsme se museli odebrat zpět na vlakovou zastávku.
Březinská studánka je součástí naučné stezky v okolí vesnice Březinka. Až nastane letní období, kdy nám tu zastaví vlak, určitě se ke studánce vrátíme, prozkoumáme další část trasy a získáme do deníku další šlápotu.