Září- Celou naší školičkou, Herní den

Již se nám blíží konec září. Prožili jsme společně krásné týdny a i tento týden byl naplněn bohatým programem. Děti se seznamovaly s prostředím, s pracovnicemi celého zařízení i se školní zahradou a s okolím školky a obce. Procvičili jsme si například svá těla přes barevné ostrovy, rovnováhu, zahráli hry a naučili jsme se kutálet, házet a chytat obouruč. Předškoláci si připomněli základní barvy, barevnou posloupnost (řazení hříbků zleva – nácvik pro čtení), počty do 5, správný úchop tužky a posed, jemnou motoriku apod. Též si upevňovali pojmy pomocí míčků (nad, pod, za, před, vedle, vpravo/vlevo), vyplňovali pracovní listy na dané téma. Mladší děti si též vyzkoušely různé hry, spolupracovat, vyplňovat PL, kde si mohly vybarvovat PL dle vlastní představivosti a vyzkoušet vybarvovat bez přetahování a stříhat papír. Ke konci týdne jsme do programu zapojili hrací den, kdy si děti mohly donést své oblíbené hračky. Vedli se společné rozhovory, hráli hry aj. Hračky jsou v předškolním věku pro děti velmi důležité pomocí nich rozvíjejí svou představivost a fantazii, komunikační a jazykové schopnosti, paměť a sociální schopnosti, hry ve dvojicích i ve skupině. Také volné hry rozvíjí děti, např. na zahradě, v lesíku i v herně. Dopřejme jim tyto chvíle. :)