Zápis do první třídy

Zápis do školy se konal ve dvou termínech: 21. ledna a 12. února. Zapsáno bylo dvanáct dětí, jedno dítě dostalo odklad.  Zapsané děti jsou z Oken, Doks, Tachova, Týna a Luk. Těšíme se na budoucí prvňáčky.